Obavijest korisnicima naših usluga da se tijekom siječnja 2016. godine, prodavaonica i izrada ortopedskih uložaka sele na adresu Alojzija Stepinca 18A, Split (Dom Zdravlja Lokve) – pored ljekarne.

 

[/tabgroup]